ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 201-220.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
716 Red Gemstone ขยะ None 600 300 3 0 0 0 0 No
717 Blue Gemstone ขยะ None 600 300 3 0 0 0 0 No
718 Garnet ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
719 Amethyst ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
720 Aquamarine ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
721 Emerald ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
722 Pearl ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
723 Ruby ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
724 Cursed Ruby ขยะ None 600 300 10 0 0 0 0 No
725 Sardonyx ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
726 Sapphire ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
727 Opal ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
728 Topaz ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
729 Zircon ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
730 1carat Diamond ขยะ None 10,000 5,000 10 0 0 0 0 No
731 2carat Diamond ขยะ None 25,000 12,500 10 0 0 0 0 No
732 3carat Diamond ขยะ None 55,000 27,500 10 0 0 0 0 No
733 Cracked Diamond ขยะ None 10 5 10 0 0 0 0 No
734 Red Frame ขยะ None 3,000 1,500 20 0 0 0 0 No
735 Chung Jah ขยะ None 5,000 2,500 50 0 0 0 0 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next

Page generated in 0.40854 second(s). Number of queries executed: 7.