ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 21-40.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
521 Aloe Leaflet ฟื้นฟู None 360 180 2 0 0 0 0 No
522 Mastela Fruit ฟื้นฟู None 8,500 4,250 3 0 0 0 0 No
523 Holy Water ฟื้นฟู None 20 10 3 0 0 0 0 No
525 Panacea ฟื้นฟู None 500 250 10 0 0 0 0 No
526 Royal Jelly ฟื้นฟู None 7,000 3,500 15 0 0 0 0 No
528 Monster's Feed ฟื้นฟู None 60 30 15 0 0 0 0 No
529 Candy ฟื้นฟู None 10 5 3 0 0 0 0 No
530 Candy Cane ฟื้นฟู None 20 10 4 0 0 0 0 No
531 Apple Juice ฟื้นฟู None 20 10 4 0 0 0 0 No
532 Banana Juice ฟื้นฟู None 20 10 4 0 0 0 0 No
533 Grape Juice ฟื้นฟู None 250 125 4 0 0 0 0 No
534 Carrot Juice ฟื้นฟู None 20 10 4 0 0 0 0 No
535 Pumpkin ฟื้นฟู None 15 7 2 0 0 0 0 No
536 Ice Cream ฟื้นฟู None 150 75 8 0 0 0 0 No
537 Pet Food ฟื้นฟู None 1,000 500 1 0 0 0 0 No
538 Well-baked Cookie ฟื้นฟู None 1,000 500 3 0 0 0 0 No
539 Piece of Cake ฟื้นฟู None 3,000 1,500 10 0 0 0 0 No
540 Falcon Food ฟื้นฟู None 2,000 1,000 5 0 0 0 0 No
541 PecoPeco Food ฟื้นฟู None 3,000 1,500 5 0 0 0 0 No
544 Raw Fish ฟื้นฟู None 20 10 3 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.41178 second(s). Number of queries executed: 7.