ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 41-60.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
545 Condensed Red Potion ฟื้นฟู None 150 75 2 0 0 0 0 No
546 Condensed Yellow Potion ฟื้นฟู None 600 300 3 0 0 0 0 No
547 Condensed White Potion ฟื้นฟู None 1,650 825 5 0 0 0 0 No
548 Cheese ฟื้นฟู None 2,800 1,400 5 0 0 0 0 No
549 Yam ฟื้นฟู None 180 90 8 0 0 0 0 No
550 Rice Cake ฟื้นฟู None 10 5 1 0 0 0 0 No
551 Sushi ฟื้นฟู None 1 0 5 0 0 0 0 No
552 Ketupat ฟื้นฟู None 1 0 1 0 0 0 0 No
553 Bao ฟื้นฟู None 1 0 5 0 0 0 0 No
554 Mochi ฟื้นฟู None 400 200 8 0 0 0 0 No
555 Traditional Rice Cake ฟื้นฟู None 100 50 2 0 0 0 0 No
556 Rice Cake Stick ฟื้นฟู None 10 5 1 0 0 0 0 No
557 Neatly Sliced Rice Cake ฟื้นฟู None 10 5 1 0 0 0 0 No
558 Chocolate ฟื้นฟู None 1 0 2 0 0 0 0 No
559 Hand-made Chocolate ฟื้นฟู None 1 0 8 0 0 0 0 No
560 Handmade White Chocolate ฟื้นฟู None 5,000 2,500 8 0 0 0 0 No
561 White Chocolate ฟื้นฟู None 5,000 2,500 8 0 0 0 0 No
562 Doublecrust Swiss Fondue ฟื้นฟู None 100 50 15 0 0 0 0 No
563 Doublecrust Swiss Fondue ฟื้นฟู None 1,200 600 15 0 0 0 0 No
564 Rice Ball ฟื้นฟู None 1 0 3 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.39176 second(s). Number of queries executed: 7.