ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 61-80.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
565 Vita500 ฟื้นฟู None 580 290 10 0 0 0 0 No
566 Tom Yum Goong ฟื้นฟู None 10,000 5,000 15 0 0 0 0 No
567 Shrimp ฟื้นฟู None 500 250 4 0 0 0 0 No
568 Lemon ฟื้นฟู None 60 30 4 0 0 0 0 No
569 Novice Potion ฟื้นฟู None 0 0 1 0 0 0 0 No
570 Lucky Candy ฟื้นฟู None 10 5 3 0 0 0 0 No
571 Lucky Candy Cane ฟื้นฟู None 20 10 4 0 0 0 0 No
572 Lucky Cookie ฟื้นฟู None 1,000 500 3 0 0 0 0 No
573 Chocolate Drink ฟื้นฟู None 7,000 3,500 15 0 0 0 0 No
574 Egg ฟื้นฟู None 20 10 3 0 0 0 0 No
575 2nd Anniversary Cake ฟื้นฟู None 10 5 10 0 0 0 0 No
576 Prickly Fruit ฟื้นฟู None 540 270 6 0 0 0 0 No
577 Bag of Grain ฟื้นฟู None 200 100 2 0 0 0 0 No
578 Strawberry ฟื้นฟู None 200 100 2 0 0 0 0 No
579 Fresh Fish ฟื้นฟู None 250 125 2 0 0 0 0 No
580 Bread ฟื้นฟู None 150 75 2 0 0 0 0 No
581 Edible Mushroom ฟื้นฟู None 40 20 2 0 0 0 0 No
582 Orange ฟื้นฟู None 300 150 2 0 0 0 0 No
583 Ketupat Sayur ฟื้นฟู None 7,000 3,500 15 0 0 0 0 No
584 Fish Cake Soup ฟื้นฟู None 100 50 6 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.36899 second(s). Number of queries executed: 7.