ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 81-100.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
585 Brusti ฟื้นฟู None 2 1 4 0 0 0 0 No
586 Mother's Cake ฟื้นฟู None 20 10 10 0 0 0 0 No
587 Red Prickly Fruit ฟื้นฟู None 880 440 6 0 0 0 0 No
588 Spaghetti ฟื้นฟู None 100 50 10 0 0 0 0 No
589 Pizza ฟื้นฟู None 1,200 600 15 0 0 0 0 No
590 Pretzel ฟื้นฟู None 2 1 2 0 0 0 0 No
591 Caviar Pancake ฟื้นฟู None 0 0 15 0 0 0 0 No
592 Jam Pancake ฟื้นฟู None 0 0 15 0 0 0 0 No
593 Honey Pancake ฟื้นฟู None 0 0 15 0 0 0 0 No
594 Sour-Cream Pancake ฟื้นฟู None 0 0 15 0 0 0 0 No
595 Mushroom Pancake ฟื้นฟู None 0 0 15 0 0 0 0 No
596 Cute Strawberry-Choco ฟื้นฟู None 20 10 10 0 0 0 0 No
597 Lovely Choco-Tart ฟื้นฟู None 20 10 10 0 0 0 0 No
598 Light Red Potion ฟื้นฟู None 50 25 1 0 0 0 0 No
599 Light Orange Potion ฟื้นฟู None 200 100 1 0 0 0 0 No
601 Fly Wing Delay Consume None 60 30 5 0 0 0 0 No
602 Butterfly Wing Delay Consume None 300 150 5 0 0 0 0 No
603 Old Blue Box ไอเทมทั่วไป None 10,000 5,000 20 0 0 0 0 No
604 Dead Branch ไอเทมทั่วไป None 50 25 5 0 0 0 0 No
605 Anodyne Delay Consume None 2,000 1,000 10 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.36722 second(s). Number of queries executed: 7.