ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 101-120.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
606 Aloevera Delay Consume None 1,500 750 10 0 0 0 0 No
607 Yggdrasil Berry ฟื้นฟู None 5,000 2,500 30 0 0 0 0 No
608 Yggdrasil Seed ฟื้นฟู None 5,000 2,500 30 0 0 0 0 No
609 Amulet ไอเทมทั่วไป None 100 50 10 0 0 0 0 No
610 Yggdrasil Leaf Delay Consume None 4,000 2,000 10 0 0 0 0 No
611 Magnifier Delay Consume None 40 20 5 0 0 0 0 No
612 Mini Furnace ไอเทมทั่วไป None 150 75 20 0 0 0 0 No
613 Iron Hammer ไอเทมทั่วไป None 1,000 500 20 0 0 0 0 No
614 Golden Hammer ไอเทมทั่วไป None 3,000 1,500 30 0 0 0 0 No
615 Oridecon Hammer ไอเทมทั่วไป None 5,000 2,500 40 0 0 0 0 No
616 Old Card Album ไอเทมทั่วไป None 10,000 5,000 5 0 0 0 0 No
617 Old Purple Box ไอเทมทั่วไป None 10,000 5,000 20 0 0 0 0 No
618 Worn Out Scroll ไอเทมทั่วไป None 50 25 2 0 0 0 0 No
619 Unripe Apple ไอเทมทั่วไป None 1,000 500 5 0 0 0 0 No
620 Orange Juice ไอเทมทั่วไป None 1,500 750 5 0 0 0 0 No
621 Bitter Herb ไอเทมทั่วไป None 20 10 5 0 0 0 0 No
622 Rainbow Carrot ไอเทมทั่วไป None 2,500 1,250 5 0 0 0 0 No
623 Earthworm the Dude ไอเทมทั่วไป None 4,000 2,000 5 0 0 0 0 No
624 Rotten Fish ไอเทมทั่วไป None 2,500 1,250 5 0 0 0 0 No
625 Rusty Iron ไอเทมทั่วไป None 100 50 5 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.40803 second(s). Number of queries executed: 7.