ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 121-140.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
626 Monster Juice ไอเทมทั่วไป None 1,500 750 5 0 0 0 0 No
627 Sweet Milk ไอเทมทั่วไป None 7,000 3,500 5 0 0 0 0 No
628 Well-Dried Bone ไอเทมทั่วไป None 10,000 5,000 5 0 0 0 0 No
629 Singing Flower ไอเทมทั่วไป None 300 150 5 0 0 0 0 No
630 Dew Laden Moss ไอเทมทั่วไป None 10 5 5 0 0 0 0 No
631 Deadly Noxious Herb ไอเทมทั่วไป None 20 10 5 0 0 0 0 No
632 Fatty Chubby Earthworm ไอเทมทั่วไป None 5,000 2,500 5 0 0 0 0 No
633 Sweet Potato ไอเทมทั่วไป None 20 10 5 0 0 0 0 No
634 Tropical Banana ไอเทมทั่วไป None 20 10 5 0 0 0 0 No
635 Orc Trophy ไอเทมทั่วไป None 300 150 5 0 0 0 0 No
636 No Recipient ไอเทมทั่วไป None 100 50 5 0 0 0 0 No
637 Old Broom ไอเทมทั่วไป None 350 175 5 0 0 0 0 No
638 Silver Knife of Chastity ไอเทมทั่วไป None 12,000 6,000 5 0 0 0 0 No
639 Armlet of Obedience ไอเทมทั่วไป None 18,000 9,000 5 0 0 0 0 No
640 Shining Stone ไอเทมทั่วไป None 3,000 1,500 5 0 0 0 0 No
641 Contract in Shadow ไอเทมทั่วไป None 100 50 5 0 0 0 0 No
642 Book of the Devil ไอเทมทั่วไป None 1,800 900 5 0 0 0 0 No
643 Pet Incubator ไอเทมทั่วไป None 3,000 1,500 3 0 0 0 0 No
644 Gift Box ไอเทมทั่วไป None 1,000 500 20 0 0 0 0 No
645 Concentration Potion ไอเทมทั่วไป None 800 400 10 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.41203 second(s). Number of queries executed: 7.