ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 141-160.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
656 Awakening Potion ไอเทมทั่วไป None 1,500 750 15 0 0 0 0 No
657 Berserk Potion ไอเทมทั่วไป None 3,000 1,500 20 0 0 0 0 No
658 Union of Tribe ไอเทมทั่วไป None 2 1 50 0 0 0 0 No
659 Her Heart ไอเทมทั่วไป None 500 250 5 0 0 0 0 No
660 Forbidden Red Candle ไอเทมทั่วไป None 20,000 10,000 5 0 0 0 0 No
661 Soft Apron ไอเทมทั่วไป None 20,000 10,000 5 0 0 0 0 No
662 Authoritative Badge ไอเทมทั่วไป None 1,450 725 3 0 0 0 0 No
663 Korean Rice Cake ฟื้นฟู None 1 0 1 0 0 0 0 No
664 Gift Box ไอเทมทั่วไป None 1,000 500 20 0 0 0 0 No
665 Gift Box ไอเทมทั่วไป None 1,000 500 20 0 0 0 0 No
666 Gift Box ไอเทมทั่วไป None 1,000 500 20 0 0 0 0 No
667 Gift Box ไอเทมทั่วไป None 1,000 500 20 0 0 0 0 No
668 Red Envelope ไอเทมทั่วไป None 0 0 2 0 0 0 0 No
669 Tempting Rice-Cake Soup ฟื้นฟู None 500 250 10 0 0 0 0 No
670 Bag of Gold Coins ขยะ None 100,000 50,000 40 0 0 0 0 No
671 Gold Coin ขยะ None 10,000 5,000 4 0 0 0 0 No
672 Bag of Bronze Coins ขยะ None 1,000 500 40 0 0 0 0 No
673 Bronze Coin ขยะ None 100 50 4 0 0 0 0 No
674 Mithril Coin ขยะ None 5,000 2,500 4 0 0 0 0 No
675 Silver Coin ฟื้นฟู None 100 50 0 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.24927 second(s). Number of queries executed: 7.