ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 161-180.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
676 Bag of Silver Coins ขยะ None 50,000 25,000 40 0 0 0 0 No
677 Platinum Coin ขยะ None 2,000 1,000 4 0 0 0 0 No
678 Poison Bottle ไอเทมทั่วไป None 5,000 2,500 10 0 0 0 0 No
679 Pilule ไอเทมทั่วไป None 5,000 2,500 30 0 0 0 0 No
680 Magic Carnation ฟื้นฟู None 0 0 100 0 0 0 0 No
681 Sweet Memory of Marriage ไอเทมทั่วไป None 50,000 25,000 1 0 0 0 0 No
682 Distilled Fighting Spirit ไอเทมทั่วไป None 0 0 10 0 0 0 0 No
683 Herb of Incantation ไอเทมทั่วไป None 0 0 5 0 0 0 0 No
684 Durian ไอเทมทั่วไป None 15,000 7,500 30 0 0 0 0 No
685 Ramadan ฟื้นฟู None 5,000 2,500 30 0 0 0 0 No
686 Level 3 Earth Spike Delay Consume None 1,000 500 1 0 0 0 0 No
687 Level 5 Earth Spike Delay Consume None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No
688 Level 3 Cold Bolt Delay Consume None 1,000 500 1 0 0 0 0 No
689 Level 5 Cold Bolt Delay Consume None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No
690 Level 3 Fire Bolt Delay Consume None 1,000 500 1 0 0 0 0 No
691 Level 5 Fire Bolt Delay Consume None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No
692 Level 3 Lightening Bolt Delay Consume None 1,000 500 1 0 0 0 0 No
693 Level 5 Lightening Bolt Delay Consume None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No
694 Level 3 Soul Strike Delay Consume None 1,000 500 1 0 0 0 0 No
695 Level 5 Soul Strike Delay Consume None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.24523 second(s). Number of queries executed: 7.