ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ▲ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
569 Novice Potion ฟื้นฟู None 0 0 1 0 0 0 0 No
591 Caviar Pancake ฟื้นฟู None 0 0 15 0 0 0 0 No
592 Jam Pancake ฟื้นฟู None 0 0 15 0 0 0 0 No
593 Honey Pancake ฟื้นฟู None 0 0 15 0 0 0 0 No
594 Sour-Cream Pancake ฟื้นฟู None 0 0 15 0 0 0 0 No
595 Mushroom Pancake ฟื้นฟู None 0 0 15 0 0 0 0 No
668 Red Envelope ไอเทมทั่วไป None 0 0 2 0 0 0 0 No
680 Magic Carnation ฟื้นฟู None 0 0 100 0 0 0 0 No
682 Distilled Fighting Spirit ไอเทมทั่วไป None 0 0 10 0 0 0 0 No
683 Herb of Incantation ไอเทมทั่วไป None 0 0 5 0 0 0 0 No
1071 Unknown Test Tube ขยะ None 0 0 1 0 0 0 0 No
1072 Delivery Message ขยะ None 0 0 1 0 0 0 0 No
1073 Voucher ขยะ None 0 0 1 0 0 0 0 No
1074 Voucher ขยะ None 0 0 1 0 0 0 0 No
1075 Voucher ขยะ None 0 0 1 0 0 0 0 No
1076 Voucher ขยะ None 0 0 1 0 0 0 0 No
1077 Voucher ขยะ None 0 0 1 0 0 0 0 No
1078 Voucher ขยะ None 0 0 1 0 0 0 0 No
1079 Voucher ขยะ None 0 0 1 0 0 0 0 No
1080 Voucher ขยะ None 0 0 1 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.45226 second(s). Number of queries executed: 7.