ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย ▲ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
675 Silver Coin ฟื้นฟู None 100 50 0 0 0 0 0 No
20757 Heavenly Wings1 ชุดเกราะ มัพ 100 50 0 0 0 0 0 Yes
20758 Heavenly Wings2 ชุดเกราะ มัพ 100 50 0 0 0 0 0 Yes
1482 Assaulter Lance อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 0 0 0 160 0 3 0 Yes
5336 Guildsman Recruiter Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 0 0 2 0 0 Yes
5420 Mask Of Ifrit ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู/ปาก 0 0 0 0 8 0 0 No
5428 RWC Anniversary Bread Envelope ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู/ปาก 0 0 10 0 0 0 0 Yes
5448 Soloplay Box1 ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู/ปาก 0 0 30 0 0 0 1 Yes
5449 Soloplay Box2 ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู/ปาก 0 0 30 0 0 0 1 Yes
5482 Dark Knight Mask ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู/ปาก 0 0 300 0 5 0 0 Yes
5520 Rabbit Earplugs ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู 0 0 40 0 0 0 1 Yes
5577 Dark Knight Mask ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู/ปาก 0 0 300 0 5 0 0 Yes
12429 Savage Full Roast ไอเทมทั่วไป None 0 0 5 0 0 0 0 No
12430 Cocktail Warg Blood ไอเทมทั่วไป None 0 0 5 0 0 0 0 No
12431 Minor Stew ไอเทมทั่วไป None 0 0 5 0 0 0 0 No
12432 Siroma Iced Tea ไอเทมทั่วไป None 0 0 5 0 0 0 0 No
12433 Drosera Herb Salad ไอเทมทั่วไป None 0 0 5 0 0 0 0 No
12434 Petite Tail Noodles ไอเทมทั่วไป None 0 0 5 0 0 0 0 No
12435 Black Mass ไอเทมทั่วไป None 0 0 5 0 0 0 0 No
12989 Pet Egg Scroll 6 Delay Consume None 0 0 1 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.33366 second(s). Number of queries executed: 7.