ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ▲ ช่องการ์ด ตีบวก
1101 Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 100 50 50 25 0 1 3 Yes
1102 Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 100 50 50 25 0 1 4 Yes
1103 Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 100 50 50 25 0 1 0 Yes
1104 Falchion อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 1,500 750 60 39 0 1 3 Yes
1105 Falchion อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 1,500 750 60 39 0 1 4 Yes
1106 Falchion อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 1,500 750 60 39 0 1 0 Yes
1107 Blade อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 2,900 1,450 70 53 0 1 3 Yes
1108 Blade อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 2,900 1,450 70 53 0 1 4 Yes
1109 Blade อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 2,900 1,450 70 53 0 1 0 Yes
1110 Rapier อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 10,000 5,000 50 70 0 1 2 Yes
1111 Rapier อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 10,000 5,000 50 70 0 1 3 Yes
1112 Rapier อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 10,000 5,000 50 70 0 1 0 Yes
1113 Scimitar อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 17,000 8,500 70 85 0 1 2 Yes
1114 Scimitar อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 17,000 8,500 70 85 0 1 3 Yes
1115 Scimitar อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 17,000 8,500 70 85 0 1 3 Yes
1116 Katana อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 2,000 1,000 100 60 0 1 3 Yes
1117 Katana อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 2,000 1,000 100 60 0 1 4 Yes
1118 Katana อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 2,000 1,000 100 60 0 1 0 Yes
1119 Tsurugi อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 51,000 25,500 120 130 0 1 1 Yes
1120 Tsurugi อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 51,000 25,500 120 130 0 1 2 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.41537 second(s). Number of queries executed: 7.