ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ▲ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
20758 Heavenly Wings2 ชุดเกราะ มัพ 100 50 0 0 0 0 0 Yes
20757 Heavenly Wings1 ชุดเกราะ มัพ 100 50 0 0 0 0 0 Yes
13112 Eden Revlover I อาวุธ - ปืนกล สองมือ 0 0 0 4 0 7 0 No
1638 Staff Of Healing อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 0 10 0 1 0 No
1920 Berserk Guitar อาวุธ - Musical Instrument อาวุธ 20 10 180 10 0 1 0 Yes
1370 Doom Slayer อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 600 10 0 1 0 Yes
1625 Healing Staff อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 40 10 0 1 0 Yes
1603 Rod อาวุธ - คฑา อาวุธ 50 25 40 15 0 1 0 Yes
1703 Bow อาวุธ - ธนู สองมือ 1,000 500 0 15 0 5 0 Yes
1203 Knife อาวุธ - มีด อาวุธ 50 25 40 17 0 1 0 Yes
1386 Doom Slayer อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 0 0 0 20 0 1 0 No
13106 Gold Lux อาวุธ - ปืนกล สองมือ 100,000 50,000 50 20 0 7 0 Yes
1503 Club อาวุธ - กระบอง อาวุธ 120 60 70 23 0 1 0 Yes
1472 Soul Staff อาวุธ - คฑา สองมือ 20 10 140 25 0 1 0 Yes
1606 Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 2,500 1,250 40 25 0 1 0 Yes
1103 Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 100 50 50 25 0 1 0 Yes
1403 Javelin อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 150 75 70 28 0 3 0 Yes
1706 Composite Bow อาวุธ - ธนู สองมือ 2,500 1,250 60 29 0 5 0 Yes
2004 Kronos อาวุธ - Two-handed staves สองมือ 20 10 100 30 0 1 0 Yes
1823 Valorous Battle Fist อาวุธ - สนับมือ อาวุธ 20 10 0 30 0 1 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.26125 second(s). Number of queries executed: 7.