ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ▲ พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
20757 Heavenly Wings1 ชุดเกราะ มัพ 100 50 0 0 0 0 0 Yes
20758 Heavenly Wings2 ชุดเกราะ มัพ 100 50 0 0 0 0 0 Yes
5800 Blush of Groom ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 5 0 0 0 0 No
2766 Swordman Figure ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2767 Acolyte Figure ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
5574 Well-Chewed Pencil ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
2768 Mage Figure ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2769 Archer Figure ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2770 Thief Figure ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2765 Novice Figure ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 0 No
2764 Small Fishing Rod ชุดเกราะ ประดับ 10 5 25 0 0 0 0 No
2763 Neo Skull Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2755 Clamorous Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2756 Chemical Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2757 Insecticide Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2758 Fischer Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2759 Decussate Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2760 Bloody Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2761 Satanic Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2762 Dragon Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.32247 second(s). Number of queries executed: 7.