ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ▲ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
6239 +11 Armor Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6238 +11 Weapon Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6457 +5 Armor Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6456 +5 Weapon Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6235 +6 Armor Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6231 +6 Weapon Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6234 +7 Armor Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6230 +7 Weapon Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6233 +8 Armor Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6229 +8 Weapon Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6232 +9 Armor Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6228 +9 Weapon Refine Ticket ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
13634 1 Hour Package Vol. 1 ร้านค้าแคช None 20 10 1 0 0 0 0 No
13635 1 Hour Package Vol. 2 ร้านค้าแคช None 20 10 1 0 0 0 0 No
13636 1 Hour Package Vol. 3 ร้านค้าแคช None 20 10 1 0 0 0 0 No
13637 1 Hour Package Vol. 4 ร้านค้าแคช None 20 10 1 0 0 0 0 No
13638 1 Hour Package Vol. 5 ร้านค้าแคช None 20 10 1 0 0 0 0 No
13639 1 Hour Package Vol. 6 ร้านค้าแคช None 20 10 1 0 0 0 0 No
14154 1 Hour Survival Pack ร้านค้าแคช None 20 10 1 0 0 0 0 No
6024 17Carat Diamond ขยะ None 0 0 1 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.33032 second(s). Number of queries executed: 7.