ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 201-220.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
2620 Rogue's Treasure ชุดเกราะ ประดับ 10,000 5,000 10 0 0 0 0 No
2631 Celebration Ring ชุดเกราะ ประดับ 1 0 1 0 0 0 0 No
2634 Wedding Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2635 Wedding Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2636 Gold Christmas Ring ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 10 0 0 0 0 No
2637 Silver Christmas Ring ชุดเกราะ ประดับ 20,000 10,000 10 0 0 0 0 No
2638 Sacred Incense ชุดเกราะ ประดับ 20,000 10,000 10 0 0 0 0 No
2639 Occult Incense ชุดเกราะ ประดับ 20,000 10,000 10 0 0 0 0 No
2641 Fashion Hip Sack ชุดเกราะ ประดับ 20 10 70 0 0 0 0 No
2642 Serin's Gold Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 0 0 0 0 0 No
2643 Serin's Gold Ring ชุดเกราะ ประดับ 45,000 22,500 10 0 0 0 0 No
2644 The Sign ชุดเกราะ ประดับ 2 1 0 0 0 0 0 No
2645 Moonlight Ring ชุดเกราะ ประดับ 40,000 20,000 20 0 0 0 0 No
2646 Bunch of Carnations ชุดเกราะ ประดับ 2 1 10 0 0 0 0 No
2648 Morpheus's Ring ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 10 0 0 0 0 No
2614 Eye of Dullahan ชุดเกราะ ประดับ 90,000 45,000 10 0 0 0 0 No
2613 Diamond Ring ชุดเกราะ ประดับ 45,000 22,500 10 0 0 0 0 No
2612 Flower Ring ชุดเกราะ ประดับ 1,500 750 10 0 0 0 0 No
2663 Gauntlet of Hit ชุดเกราะ ประดับ 20 10 90 0 0 0 0 No
2657 Laboratory Permit ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next

Page generated in 0.36259 second(s). Number of queries executed: 7.