ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 21-40.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
5250 Robotic Ears ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 1 0 0 0 0 No
5400 Fox Hat ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู/ปาก 20 10 20 0 0 0 0 No
5397 Scuba Gear ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 10 0 0 0 0 No
5394 Bubblegum ชุดเกราะ ส่วนปาก 0 0 0 0 0 0 0 No
5391 Crunch Toast ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 0 0 0 0 0 No
5389 Angel Spirit ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 20 0 0 0 0 No
5378 Bunny Top Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 30 0 0 0 0 Yes
5377 Gentleman's Pipe ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5362 Ninja Scroll ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 20 0 0 0 0 No
5361 Gangster Scarf ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5334 Flapping Angeling ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 70 0 0 0 0 No
5332 Loki Mask ชุดเกราะ ส่วน หู/ปาก 0 0 20 0 0 0 0 No
5305 Pirate Dagger ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5301 Victory Hairband ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 Yes
5294 Whisper Mask ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู/ปาก 20 10 0 0 0 0 0 No
5289 Vanilmirth Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 No
2650 Morrigane's Belt ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 20 0 0 0 0 No
5251 Round Ears ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 1 0 0 0 0 No
22018 Streamer Vintage Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 0 No
5117 Mystic Rose ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.33782 second(s). Number of queries executed: 7.