ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 61-80.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
5113 Angry Snarl ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 5 0 0 0 0 No
5110 Baby Pacifier ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 5 0 0 0 0 No
5107 Crunch Toast ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 5 0 0 0 0 No
5104 Dark Blinder ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 10 0 0 0 0 No
5102 Blank Eyes ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 10 0 0 0 0 No
5101 Takius's Blindfold ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 10 0 0 0 0 No
5100 Sales Banner ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 80 0 0 0 0 Yes
5097 Holiday Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 40 0 0 0 0 Yes
5096 Assassin Mask ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5081 Crown of Mistress ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 Yes
5056 Fruit of Love ชุดเกราะ ส่วนหัว 1 0 10 0 0 0 0 No
5054 Assassin Mask ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5051 Pussy Cat Bell ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5048 Cresent Hairpin ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 Yes
5047 Fashionable Glasses ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 Yes
5042 Bao Bao ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 15 0 0 0 0 Yes
5041 Heart Hairpin ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 Yes
5532 Pirate Dagger ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 Yes
5405 Filir Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 10 5 20 0 0 0 0 No
31008 Cos Gang Scarf Black ชุดเกราะ คอยตูมส่วนปาก 0 0 5 0 0 0 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.33002 second(s). Number of queries executed: 7.