ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 81-100.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
29604 Cos Grand Circlet ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29603 Cos Magestic Goat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29602 Cos Crown ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29601 Cos Tiara ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29503 Cos Credit 5K ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
29502 Cos Credit 3K ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
29501 Cos Credit 1K ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
29404 Cos Master Dice ชุดเกราะ คอยตูมส่วนปาก 0 0 5 0 0 0 0 No
29403 Cos Credit 5K Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
29402 Cos Credit 3K Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
29401 Cos Credit 1K Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
5816 Purple Cowboy Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 50 0 0 0 0 Yes
5804 Pirate Eye Bandage ชุดเกราะ ส่วนหู 1,000 500 10 0 0 0 0 No
5800 Blush of Groom ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 5 0 0 0 0 No
5799 Cheer Scarf4 ชุดเกราะ ส่วนปาก 0 0 0 0 0 0 0 No
5798 Cheer Scarf3 ชุดเกราะ ส่วนปาก 0 0 0 0 0 0 0 No
5797 Cheer Scarf2 ชุดเกราะ ส่วนปาก 0 0 0 0 0 0 0 No
29605 Cos Spiky Band ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29606 Cos Coronet ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29607 Cos Corsair ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.33836 second(s). Number of queries executed: 7.