ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 101-120.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
31007 Cos Ifrit Robo Eye ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหู 0 0 5 0 0 0 0 Yes
31006 Cos Diabolic Headphone ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 Yes
31005 Cos Bubble Gum Purple ชุดเกราะ คอยตูมส่วนปาก 0 0 5 0 0 0 0 Yes
31004 Cos Deviruchi Backpack ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหู 0 0 5 0 0 0 0 Yes
31003 Cos Droop Gunslinger ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 Yes
31002 Cos Golden Fish ชุดเกราะ คอยตูมส่วนปาก 0 0 5 0 0 0 0 Yes
31001 Cos Orange Halloween Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
29902 Greed Clip ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 0 No
5844 Loyal Ring3 ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 Yes
5828 Honor Gold Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 5 0 0 0 0 Yes
29614 Cos Pipe อาวุธ คอยตูมส่วนปาก 0 0 10 0 0 0 0 No
29613 Cos Ghost Bandana อาวุธ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29612 Cos Evil Wing อาวุธ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29611 Cos Angel Wing อาวุธ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29610 Cos Sphinx Hat อาวุธ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29609 Cos Boy's Cap ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29608 Cos Golden Gear ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
5796 Cheer Scarf ชุดเกราะ ส่วนปาก 0 0 0 0 0 0 0 No
27124 Cos Whikebain Ears ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27102 Cos Black Shibainu Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.3553 second(s). Number of queries executed: 7.