ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 121-140.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
27101 Cos Black Glasses ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหู 0 0 5 0 0 0 0 No
5574 Well-Chewed Pencil ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5548 Scarlet Rose ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 Yes
5521 Angry Mouth ชุดเกราะ ส่วนปาก 0 0 0 0 0 0 0 No
5517 Hawk Eyes ชุดเกราะ ส่วนหู 10 5 10 0 0 0 0 No
5516 hawk Eyes ชุดเกราะ ส่วนหู 10 5 10 0 0 0 0 No
5499 Pizza Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 60 0 0 0 0 No
5489 Love Daddy Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 Yes
5450 Solar Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 100 0 0 0 0 Yes
5445 Candy Cane In Mouth ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5444 Hair Brush ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 Yes
5433 Golden Laurel ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 Yes
5432 bRO 4th Anniversary Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 Yes
5428 RWC Anniversary Bread Envelope ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู/ปาก 0 0 10 0 0 0 0 Yes
5422 Linguistic Book Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 7 0 0 0 0 Yes
5421 Ears Of Ifrit ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 0 0 0 0 0 No
27103 Cos Chick Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27104 Cos Turtle Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27106 Cos Wanttofly Angeling ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27123 Cos Gray Deviruchi Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.3422 second(s). Number of queries executed: 7.