ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 141-160.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
27122 Cos Mochiring Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27121 Cos Romantic White Flower ชุดเกราะ คอยตูมส่วนปาก 0 0 5 0 0 0 0 No
27120 Cos Panda Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27119 Cos First Love Cheek ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหู 0 0 5 0 0 0 0 No
27118 Cos Donut Mouth J ชุดเกราะ คอยตูมส่วนปาก 0 0 5 0 0 0 0 No
27117 Cos Candyin Mouth J ชุดเกราะ คอยตูมส่วนปาก 0 0 5 0 0 0 0 No
27116 Cos Poporing Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27115 Cos Music Head Phone ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27114 Cos Wild Rose Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27113 Cos Scuver Mask ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหู 0 0 5 0 0 0 0 No
27112 Cos Bird Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27111 Cos Evil Marcher Hat J ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27110 Cos There is Something ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27109 Cos Fish Head Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27108 Cos Love Game Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27107 Cos Dorothy Doll Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
5419 Leaves Of Grass ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
2824 Mage Manual ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 0 No
2710 Bloody Iron Ball ชุดเกราะ ประดับ 1 0 0 0 0 0 0 No
2396 Glorious Mass-Production Suit ชุดเกราะ ชุดเกราะ 20 10 0 0 0 0 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.29536 second(s). Number of queries executed: 7.