ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 161-180.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
2675 Lord Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 1 0 0 0 0 No
2407 Crystal Pumps ชุดเกราะ รองเท้า 20 10 10 0 0 0 0 Yes
2674 Ring of Honor ชุดเกราะ ประดับ 20 10 0 0 0 0 0 No
2673 Warrior's Shining Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 0 No
2672 3rd Anniversary Celebration Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2426 Shadow Walk ชุดเกราะ รองเท้า 20 10 200 0 0 0 0 Yes
2668 Woman Glory ชุดเกราะ ประดับ 0 0 50 0 0 0 0 No
2667 Renown Archer's Gloves ชุดเกราะ ประดับ 20 10 30 0 0 0 0 No
2438 Paw Of Cat ชุดเกราะ รองเท้า 10 5 30 0 0 0 0 Yes
2666 Lantern of Hope ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2441 Beach Sandals ชุดเกราะ รองเท้า 20 10 20 0 0 0 0 Yes
2665 Exorcising Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 50 0 0 0 0 No
2443 Fisher's Boots ชุดเกราะ รองเท้า 10 5 25 0 0 0 0 No
2444 Glorious Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 20 10 0 0 0 0 0 Yes
2445 Glorious Popularized Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 20 10 0 0 0 0 0 Yes
2446 Glorious Mass-Production Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 20 10 0 0 0 0 0 Yes
2395 Glorious Popularized Suit ชุดเกราะ ชุดเกราะ 20 10 0 0 0 0 0 Yes
2394 Glorious Suit ชุดเกราะ ชุดเกราะ 20 10 0 0 0 0 0 Yes
2676 Hunter's Earring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 30 0 0 0 0 No
2709 5th Anniversary Coin ชุดเกราะ ประดับ 2 1 0 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.33414 second(s). Number of queries executed: 7.