ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย ▲ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
21002 Cash Coin 10 ฟื้นฟู None 100 0 0 0 0 0 0 No
12183 Holy Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
12576 Hunting Arrow Cntr ไอเทมทั่วไป None 500 0 25 0 0 0 0 No
12575 Arrow Of Elf Cntr ไอเทมทั่วไป None 500 0 25 0 0 0 0 No
1751 Silver Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 3 0 0.2 30 0 0 0 No
1752 Fire Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 3 0 0.2 30 0 0 0 No
1753 Steel Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 4 0 0.2 40 0 0 0 No
1754 Crystal Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 3 0 0.2 30 0 0 0 No
1755 Arrow of Wind Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 3 0 0.2 30 0 0 0 No
1756 Stone Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 3 0 0.2 30 0 0 0 No
12009 Silver Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
12010 Wind Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
21001 Cash Coin ฟื้นฟู None 100 0 0 0 0 0 0 No
21003 Cash Coin 50 ฟื้นฟู None 100 0 0 0 0 0 0 No
21004 Cash Coin 100 ฟื้นฟู None 100 0 0 0 0 0 0 No
21005 Bonus Coin ฟื้นฟู None 100 0 0 0 0 0 0 No
12014 Immaterial Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
26001 Playserver Coin ฟื้นฟู None 100 0 0 0 0 0 0 No
12015 Rusty Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
12013 Shadow Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.2999 second(s). Number of queries executed: 7.