ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ▲ ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
5403 Fish In Mouth ชุดเกราะ ส่วนปาก 10 5 20 0 0 0 0 No
5206 Romantic White Flower ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5204 Rudolph's Nose ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5200 Coppola ชุดเกราะ ส่วนหัว 10 5 30 0 0 0 0 Yes
5189 Autumn Leaves ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 Yes
5179 Golden Tiara ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 Yes
5178 Candle ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 15 0 0 0 0 Yes
5175 Censor Bar ชุดเกราะ ส่วนหู 30,000 15,000 10 0 0 0 0 No
5172 Beret ชุดเกราะ ส่วนหัว 30,000 15,000 70 0 0 0 0 No
5156 Father's Mask ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5155 Father's White Moustache ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
5149 Silver Tiara ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 Yes
5148 Phrygian Cap ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 50 0 0 0 0 Yes
5146 Elephant Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 50 0 0 0 0 Yes
5145 Carnival Joker Jester ชุดเกราะ ส่วนหัว 10 5 10 0 0 0 0 Yes
5139 Hibiscus ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 20 0 0 0 0 No
5135 Cyclop's Eye ชุดเกราะ ส่วนหู 0 0 20 0 0 0 0 No
5130 Lion Mask ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู 20 10 70 0 0 0 0 Yes
5207 Angel Blessing ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 No
5220 Evolved Pipe ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.36519 second(s). Number of queries executed: 7.