ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก ▲
27111 Cos Evil Marcher Hat J ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
2610 Gold Ring ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 10 0 0 0 0 No
2609 Skull Ring ชุดเกราะ ประดับ 10,000 5,000 10 0 0 0 0 No
2608 Rosary ชุดเกราะ ประดับ 15,000 7,500 10 0 0 0 0 No
2605 Brooch ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 10 0 0 0 0 No
2604 Glove ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 10 0 0 0 0 No
2603 Necklace ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 10 0 0 0 0 No
2602 Earring ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 10 0 0 0 0 No
2601 Ring ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 10 0 0 0 0 No
2663 Gauntlet of Hit ชุดเกราะ ประดับ 20 10 90 0 0 0 0 No
2664 Belcarf ชุดเกราะ ประดับ 20 10 20 0 0 0 0 No
2665 Exorcising Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 50 0 0 0 0 No
2666 Lantern of Hope ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2667 Renown Archer's Gloves ชุดเกราะ ประดับ 20 10 30 0 0 0 0 No
2611 Silver Ring ชุดเกราะ ประดับ 20,000 10,000 10 0 0 0 0 No
2612 Flower Ring ชุดเกราะ ประดับ 1,500 750 10 0 0 0 0 No
2613 Diamond Ring ชุดเกราะ ประดับ 45,000 22,500 10 0 0 0 0 No
27110 Cos There is Something ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27109 Cos Fish Head Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
27108 Cos Love Game Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.34657 second(s). Number of queries executed: 7.