ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก ▲ พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
2706 Arrest Handcuffs ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2752 Praccsinos ชุดเกราะ ประดับ 2 1 0 0 0 0 0 No
2753 Beholder Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2754 Hallow Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2755 Clamorous Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2756 Chemical Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
18500 Cheer Scarf6 ชุดเกราะ ส่วนปาก 0 0 0 0 0 0 0 No
18501 Cheer Scarf8 ชุดเกราะ ส่วนปาก 0 0 0 0 0 0 0 No
18502 Cheer Scarf10 ชุดเกราะ ส่วนปาก 0 0 0 0 0 0 0 No
19500 T Mr Smile ชุดเกราะ คอยตูมส่วน ปาก/หู 0 0 0 0 0 0 0 No
19504 T Sunglasses ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหู 0 0 0 0 0 0 0 No
5521 Angry Mouth ชุดเกราะ ส่วนปาก 0 0 0 0 0 0 0 No
2741 All In One Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 0 0 0 0 0 No
2740 Rusty Coin ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2709 5th Anniversary Coin ชุดเกราะ ประดับ 2 1 0 0 0 0 0 No
2710 Bloody Iron Ball ชุดเกราะ ประดับ 1 0 0 0 0 0 0 No
2711 Spiritual Ring ชุดเกราะ ประดับ 1 0 0 0 0 0 0 No
2713 Certificate ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2761 Satanic Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2795 Green Apple Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.35159 second(s). Number of queries executed: 7.