ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▼ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
2199 Ahura Mazdah ชุดเกราะ โล่ 1 0 1 0 100 0 0 Yes
2139 Flame Thrower ชุดเกราะ โล่ 20,000 10,000 200 0 60 0 0 No
18960 Love Dad 2013 ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 20 0 20 0 0 Yes
2573 Archangel Wings ชุดเกราะ มัพ 0 0 20 0 18 0 0 Yes
2589 Fallen Angel Wing ชุดเกราะ มัพ 0 0 20 0 18 0 0 Yes
2370 Used Mage Coat ชุดเกราะ ชุดเกราะ 0 0 0 0 15 0 0 No
2369 Freyja Overcoat ชุดเกราะ ชุดเกราะ 0 0 50 0 12 0 0 No
2385 Recuperative Armor ชุดเกราะ ชุดเกราะ 20 10 0 0 12 0 0 No
5306 Freya's Crown ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 50 0 12 0 0 No
2341 Legion Plate Armor ชุดเกราะ ชุดเกราะ 94,000 47,000 550 0 11 0 0 Yes
2342 Legion Plate Armor ชุดเกราะ ชุดเกราะ 102,500 51,250 550 0 11 0 1 Yes
2127 Secular Mission ชุดเกราะ โล่ 20 10 0 0 10 0 0 No
2316 Full Plate ชุดเกราะ ชุดเกราะ 80,000 40,000 450 0 10 0 0 Yes
2383 Brynhild ชุดเกราะ ชุดเกราะ 20 10 40 0 10 0 0 No
2384 Spiritual Tunic ชุดเกราะ ชุดเกราะ 20 10 0 0 10 0 0 No
2392 Old Green Pantie ชุดเกราะ ชุดเกราะ 0 0 0 0 10 0 0 No
2428 Freyja Boots ชุดเกราะ รองเท้า 0 0 30 0 10 0 0 No
2431 Valley Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 20 10 0 0 10 0 0 No
2533 Freyja Cape ชุดเกราะ มัพ 0 0 20 0 10 0 0 No
2534 Ruffler ชุดเกราะ มัพ 20 10 0 0 10 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.33703 second(s). Number of queries executed: 7.