ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1103 Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 100 50 50 25 0 1 0 Yes
1106 Falchion อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 1,500 750 60 39 0 1 0 Yes
1109 Blade อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 2,900 1,450 70 53 0 1 0 Yes
1112 Rapier อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 10,000 5,000 50 70 0 1 0 Yes
1118 Katana อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 2,000 1,000 100 60 0 1 0 Yes
1121 Tsurugi อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 51,000 25,500 120 130 0 1 0 Yes
1124 Orcish Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 80 90 0 1 0 Yes
1129 Flamberge อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 60,000 30,000 150 150 0 1 0 Yes
1130 Nagan อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 50 120 0 1 0 Yes
1131 Ice Falchion อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 60 100 0 1 0 Yes
1132 Edge อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 70 115 0 1 0 Yes
1133 Fireblend อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 50 100 0 1 0 Yes
1134 Caesar's Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 70 140 0 1 0 Yes
1135 Cutlus อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 90 150 0 1 0 Yes
1136 Solar Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 120 85 0 1 0 Yes
1137 Excalibur อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 120 150 0 1 0 Yes
1138 Mysteltainn อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 100 170 0 1 0 Yes
1139 Tirfing อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 100 200 0 1 0 Yes
1140 Byeollungum อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 90 150 0 1 0 Yes
1141 Immaterial Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 90 140 0 1 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.35276 second(s). Number of queries executed: 7.