ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 181-200.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1530 Mjolnir อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 600 250 0 1 0 No
1531 Wrench อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 250 115 0 1 0 Yes
1533 Warrior's Balmung อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 100 170 0 1 0 Yes
1534 Wrench อาวุธ - กระบอง อาวุธ 2 1 0 150 0 1 0 No
1536 Good Morning Star อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 0 120 0 1 0 No
1537 Refined Quadrille อาวุธ - กระบอง อาวุธ 1 0 0 193 0 1 0 No
1541 Nemesis อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 90 120 0 1 0 Yes
1542 Valorous Battlefield Morning Star อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 0 105 0 1 0 Yes
1543 Brave Battlefield Morning Star อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 0 105 0 1 0 Yes
1546 Glorious Morning Star อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 0 130 0 1 0 Yes
1547 Mace Of Madness อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 0 150 0 1 0 No
1553 Book of Billows อาวุธ - สมุด อาวุธ 35,000 17,500 75 90 0 1 0 Yes
1554 Book of Mother Earth อาวุธ - สมุด อาวุธ 35,000 17,500 75 90 0 1 0 Yes
1555 Book of the Blazing Sun อาวุธ - สมุด อาวุธ 35,000 17,500 75 90 0 1 0 Yes
1556 Book of Gust of Wind อาวุธ - สมุด อาวุธ 35,000 17,500 75 90 0 1 0 Yes
1557 Book of the Apocalypse อาวุธ - สมุด อาวุธ 60,000 30,000 80 120 0 1 0 Yes
1559 Legacy of Dragon อาวุธ - สมุด อาวุธ 20 10 70 130 0 1 0 Yes
1566 Diary Of Great Basil อาวุธ - สมุด อาวุธ 20 10 0 120 0 1 0 No
1567 Refined Hardcover Book อาวุธ - สมุด อาวุธ 1 0 0 168 0 1 0 No
1574 Brave Battle Strategy Book อาวุธ - สมุด อาวุธ 20 10 0 90 0 1 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.25985 second(s). Number of queries executed: 7.