ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 181-200.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ▲ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1734 Orc Archer Bow อาวุธ - ธนู สองมือ 20 10 160 120 0 5 0 Yes
13023 Ashura อาวุธ - มีด อาวุธ 1 0 0 120 0 1 0 No
1473 Wizardry Staff อาวุธ - คฑา สองมือ 20 10 240 120 0 1 0 Yes
1478 Ahlspiess อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 100 120 0 3 0 Yes
1365 Sabbath อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 230 120 0 1 0 Yes
1367 Slaughter อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 250 120 0 1 0 Yes
1557 Book of the Apocalypse อาวุธ - สมุด อาวุธ 60,000 30,000 80 120 0 1 0 Yes
1356 Hammer อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 15,500 7,750 200 120 0 1 0 Yes
1814 Berserk อาวุธ - สนับมือ อาวุธ 20 10 50 120 0 1 0 Yes
1177 Muramash อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 0 120 0 1 0 No
1735 Kkakkung อาวุธ - ธนู สองมือ 20 10 0 120 0 5 0 No
1921 Gun Moon Gom อาวุธ - Musical Instrument อาวุธ 20 10 0 120 0 1 0 No
1130 Nagan อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 50 120 0 1 0 Yes
13014 Hakujin อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 80 120 0 1 0 Yes
13037 Valorous Assassin's Damascus อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 0 120 0 1 0 Yes
13042 Glorious Gladius อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 0 120 0 1 0 Yes
13408 Refined Fireblend อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 1 0 0 120 0 1 0 No
13043 Fortune Sword อาวุธ - มีด อาวุธ 0 0 0 120 0 1 0 No
1423 Pole XO อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 20 10 0 120 0 3 0 No
1536 Good Morning Star อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 0 120 0 1 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.3468 second(s). Number of queries executed: 7.