ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 181-200.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
2708 Chinese Handicraft ชุดเกราะ ประดับ 0 0 5 0 0 0 0 No
2707 GUSLI ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2338 Wedding Dress ชุดเกราะ ชุดเกราะ 43,000 21,500 50 0 0 0 0 Yes
2706 Arrest Handcuffs ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2700 Red Silk Seal ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2694 Rosary ชุดเกราะ ประดับ 1 0 0 0 0 0 0 No
2693 Brooch ชุดเกราะ ประดับ 1 0 0 0 0 0 0 No
2692 Glove ชุดเกราะ ประดับ 1 0 0 0 0 0 0 No
2691 Necklace ชุดเกราะ ประดับ 1 0 0 0 0 0 0 No
2690 Ring ชุดเกราะ ประดับ 1 0 0 0 0 0 0 No
2689 Earring ชุดเกราะ ประดับ 1 0 0 0 0 0 0 No
2688 Critical Ring ชุดเกราะ ประดับ 1 0 0 0 0 0 0 No
2681 Republic Anniversary Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 100 0 0 0 0 No
2680 Lesser Elemental Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2678 Ring Of Flame Lord ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2677 Spiritual Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2664 Belcarf ชุดเกราะ ประดับ 20 10 20 0 0 0 0 No
2509 Survivor's Manteau ชุดเกราะ มัพ 20,000 10,000 55 0 0 0 0 Yes
2616 Critical Ring ชุดเกราะ ประดับ 75,000 37,500 10 0 0 0 0 No
2619 Bow Thimble ชุดเกราะ ประดับ 10,000 5,000 10 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.364 second(s). Number of queries executed: 7.