ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 181-200.

รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
696 Level 1 Fire Ball Delay Consume None 1,000 500 1 0 0 0 0 No
697 Level 5 Fire Ball Delay Consume None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No
698 Level 1 Fire Wall Delay Consume None 1,000 500 1 0 0 0 0 No
699 Level 5 Fire Wall Delay Consume None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No
700 Level 1 Frost Diver Delay Consume None 1,000 500 1 0 0 0 0 No
701 Ora Ora ขยะ None 55,000 27,500 20 0 0 0 0 No
702 Animal Gore ขยะ None 450 225 10 0 0 0 0 No
703 Hinalle ขยะ None 500 250 1 0 0 0 0 No
704 Aloe ขยะ None 500 250 1 0 0 0 0 No
705 Clover ขยะ None 10 5 1 0 0 0 0 No
706 Four Leaf Clover ขยะ None 80,000 40,000 1 0 0 0 0 No
707 Singing Plant ขยะ None 500 250 1 0 0 0 0 No
708 Ment ขยะ None 500 250 1 0 0 0 0 No
709 Izidor ขยะ None 500 250 1 0 0 0 0 No
710 Illusion Flower ขยะ None 1,000 500 1 0 0 0 0 No
711 Shoot ขยะ None 16 8 1 0 0 0 0 No
712 Flower ขยะ None 2 1 1 0 0 0 0 No
713 Empty Bottle ขยะ None 6 3 2 0 0 0 0 No
714 Emperium ขยะ None 2 1 100 0 0 0 0 No
715 Yellow Gemstone ขยะ None 600 300 3 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.32368 second(s). Number of queries executed: 7.