ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 181-200.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ▲ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
6373 Amatsu Bead Bo ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6372 Amatsu Bead Jam ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6370 Amatsu Bead Ma ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6374 Amatsu Bead Ree ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6371 Amatsu Bead Tsu ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
7534 Amatsu Completed Photo Album ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
4032 Ambernite Card การ์ด โล่ 20 10 1 0 0 0 0 No
719 Amethyst ขยะ None 6,000 3,000 10 0 0 0 0 No
4236 Amon Ra Card การ์ด รองเท้า 20 10 1 0 0 0 0 No
12740 Amplification Scroll ไอเทมทั่วไป None 1 0 0 0 0 0 0 No
609 Amulet ไอเทมทั่วไป None 100 50 10 0 0 0 0 No
4062 Anacondaq Card การ์ด อาวุธ 20 10 1 0 0 0 0 No
2507 Ancient Cape ชุดเกราะ มัพ 82,000 41,000 60 0 2 0 0 Yes
2525 Ancient Cape ชุดเกราะ มัพ 82,000 41,000 60 0 2 0 1 Yes
5786 Ancient Elven Ear ชุดเกราะ ส่วนหู 10 5 20 0 1 0 0 No
7959 Ancient Gold Coin ขยะ None 0 0 0 0 0 0 0 No
6499 Ancient Grudge ขยะ None 500 250 1 0 0 0 0 No
7914 Ancient Language Document ขยะ None 10 5 0 0 0 0 0 No
12381 Ancient Languages Scroll ไอเทมทั่วไป None 10 5 1 0 0 0 0 No
12382 Ancient Languages Scroll ไอเทมทั่วไป None 10 5 1 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.32667 second(s). Number of queries executed: 7.