ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 181-200.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย ▲ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
5844 Loyal Ring3 ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 Yes
15001 Odin's Blessing ชุดเกราะ ชุดเกราะ 0 0 0 0 10 0 0 No
16002 Stunner อาวุธ - กระบอง อาวุธ 0 0 0 175 0 1 0 No
1273 Refined Bloody Roar อาวุธ - กาต้า สองมือ 1 0 0 148 0 1 0 No
19504 T Sunglasses ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหู 0 0 0 0 0 0 0 No
19505 T Cigarette ชุดเกราะ คอยตูมส่วนปาก 0 0 0 0 0 0 0 No
1190 Claymore อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 0 0 0 220 0 1 0 No
22009 Gold Drop Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 0 No
22010 Silver Exp Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 0 No
22016 CBT Vintage Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 0 No
22018 Streamer Vintage Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 0 No
1173 Muramasa อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 1 0 0 204 0 1 0 No
27101 Cos Black Glasses ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหู 0 0 5 0 0 0 0 No
27102 Cos Black Shibainu Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
21043 Black Cat ชุดเกราะ ส่วนปาก 0 0 5 0 0 0 0 Yes
21041 [VT]Archer อาวุธ - ธนู สองมือ 0 0 10 50 0 5 0 No
19506 T Valkyrie Feather Band ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 0 0 0 0 0 Yes
1267 Infiltrator อาวุธ - กาต้า สองมือ 1 0 0 189 0 1 0 No
19507 Clear Sun ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 0 0 0 0 0 No
1243 Novice Main-Gauche อาวุธ - มีด อาวุธ 1 0 0.1 45 0 1 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.34055 second(s). Number of queries executed: 7.