ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 181-200.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ▲ ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1630 Release of Wish อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 50 30 0 1 0 Yes
1632 Warlock's Magic Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 0 70 0 1 0 Yes
1633 Warlock's Battle Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 0 70 0 1 0 Yes
1634 Strong Recovery Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 0 70 0 1 0 Yes
1635 Speedy Recovery Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 0 70 0 1 0 Yes
1636 Thorn Staff of Darkness อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 70 60 0 1 0 Yes
1637 Eraser อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 50 80 0 1 0 Yes
1638 Staff Of Healing อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 0 10 0 1 0 No
1640 Glorious Arc Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 0 70 0 1 0 Yes
1641 Glorious Cure Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 0 70 0 1 0 Yes
1642 Staff Of Darkness อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 0 100 0 1 0 No
1643 Dead Tree Cane อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 10 100 0 1 0 Yes
1644 Staff of Piercing อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 50 80 0 1 0 Yes
1648 Staff Of Bordeaux อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 50 30 0 1 0 Yes
1681 Short Foxtail Staff อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 0 30 0 1 0 Yes
1807 Fist อาวุธ - สนับมือ อาวุธ 53,000 26,500 65 115 0 1 0 Yes
1813 Kaiser Knuckle อาวุธ - สนับมือ อาวุธ 20 10 45 110 0 1 0 Yes
1814 Berserk อาวุธ - สนับมือ อาวุธ 20 10 50 120 0 1 0 Yes
1817 Kaiser Knuckle อาวุธ - สนับมือ อาวุธ 1 0 0 159 0 1 0 No
1823 Valorous Battle Fist อาวุธ - สนับมือ อาวุธ 20 10 0 30 0 1 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.33117 second(s). Number of queries executed: 7.