ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 181-200.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก ▲
2662 Vesper Core 04 ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 1 0 0 No
2663 Gauntlet of Hit ชุดเกราะ ประดับ 20 10 90 0 0 0 0 No
2664 Belcarf ชุดเกราะ ประดับ 20 10 20 0 0 0 0 No
2665 Exorcising Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 50 0 0 0 0 No
2666 Lantern of Hope ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2667 Renown Archer's Gloves ชุดเกราะ ประดับ 20 10 30 0 0 0 0 No
2668 Woman Glory ชุดเกราะ ประดับ 0 0 50 0 0 0 0 No
2670 Ring of Longing ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 1 0 0 No
2672 3rd Anniversary Celebration Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2673 Warrior's Shining Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 0 No
2674 Ring of Honor ชุดเกราะ ประดับ 20 10 0 0 0 0 0 No
2675 Lord Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 1 0 0 0 0 No
2676 Hunter's Earring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 30 0 0 0 0 No
2677 Spiritual Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2678 Ring Of Flame Lord ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2679 Ring Of Resonance ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 2 0 0 No
2680 Lesser Elemental Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 0 No
2681 Republic Anniversary Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 100 0 0 0 0 No
2682 Ring of Water ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 1 0 0 No
2683 Ring of Fire ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 1 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.355 second(s). Number of queries executed: 7.