ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 181-200.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก ▲ พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
5266 Bunny Band ชุดเกราะ ส่วนหัว 1 0 0 0 9 0 0 No
5267 Sakkat ชุดเกราะ ส่วนหัว 1 0 0 0 10 0 0 No
5268 Grand Circlet ชุดเกราะ ส่วนหัว 1 0 0 0 10 0 0 No
5279 Refined Drooping Cat ชุดเกราะ ส่วนหัว 2 1 0 0 1 0 0 No
5280 Baphomet Horns ชุดเกราะ ส่วนหัว 2 1 0 0 5 0 0 No
5281 Refined Deviruchi Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 2 1 0 0 2 0 0 No
5286 Pecopeco Hairband ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 0 0 3 0 0 No
5288 Red Glasses ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 0 0 1 0 0 No
5293 Ramen Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 0 0 1 0 0 No
5294 Whisper Mask ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู/ปาก 20 10 0 0 0 0 0 No
5318 Poring Party Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 0 0 2 0 0 Yes
5323 Misstrance Crown ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 0 0 10 0 0 No
5326 Masquerade C ชุดเกราะ ส่วนหู 1 0 0 0 1 0 0 No
5327 Refined Helmet of Orc Hero ชุดเกราะ ส่วน หัว/หู 1 0 0 0 10 0 0 No
5328 Evil Wing Ears C ชุดเกราะ ส่วนหู 1 0 0 0 2 0 0 No
5329 Dark Blindfold C ชุดเกราะ ส่วนหู 1 0 0 0 1 0 0 No
5330 kRO Drooping Kitty C ชุดเกราะ ส่วนหัว 1 0 0 0 6 0 0 No
5331 Corsair C ชุดเกราะ ส่วนหัว 1 0 0 0 10 0 0 No
5336 Guildsman Recruiter Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 0 0 2 0 0 Yes
5337 Party Recruiter Hat ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 0 0 2 0 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.34048 second(s). Number of queries executed: 7.