ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 201-220.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1575 Valorous Battle Strategy Book อาวุธ - สมุด อาวุธ 20 10 0 90 0 1 0 Yes
1576 Glorious Tablet อาวุธ - สมุด อาวุธ 20 10 0 90 0 1 0 Yes
1577 Glorious Apocalypse อาวุธ - สมุด อาวุธ 20 10 0 90 0 1 0 Yes
1578 Book Of Prayer อาวุธ - สมุด อาวุธ 20 10 0 140 0 1 0 No
1580 Giant Encyclopedia อาวุธ - สมุด อาวุธ 0 0 0 145 0 1 0 No
1599 Angra Manyu อาวุธ - กระบอง อาวุธ 1 0 1 200 0 2 0 Yes
1603 Rod อาวุธ - คฑา อาวุธ 50 25 40 15 0 1 0 Yes
1606 Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 2,500 1,250 40 25 0 1 0 Yes
1609 Staff อาวุธ - คฑา อาวุธ 9,500 4,750 40 40 0 1 0 Yes
1612 Arc Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 45,000 22,500 40 60 0 1 0 Yes
1613 Mighty Staff อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 70 130 0 1 0 Yes
1614 Wand of Occult อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 70 75 0 1 0 Yes
1615 Evil Bone Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 70 40 0 1 0 Yes
1616 Wing Staff อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 50 60 0 1 0 Yes
1617 Survivor's Rod อาวุธ - คฑา อาวุธ 85,000 42,500 100 50 0 1 0 Yes
1619 Survivor's Rod อาวุธ - คฑา อาวุธ 85,000 42,500 100 50 0 1 0 Yes
1623 Mighty Staff อาวุธ - คฑา อาวุธ 1 0 0 165 0 1 0 No
1625 Healing Staff อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 40 10 0 1 0 Yes
1626 Piercing Staff อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 50 80 0 1 0 Yes
1627 Staffy อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 0 40 0 1 0 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next

Page generated in 1.06972 second(s). Number of queries executed: 7.