ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 21-40.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1142 Jeweled Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 220 104 0 1 0 Yes
1143 Gaia Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 250 140 0 1 0 Yes
1144 Sashimi อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 140 75 0 1 0 Yes
1145 Holy Avenger อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 450,000 225,000 135 125 0 1 0 Yes
1153 Slayer อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 15,000 7,500 130 90 0 1 0 Yes
1156 Bastard Sword อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 22,500 11,250 160 115 0 1 0 Yes
1159 Two-Handed Sword อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 60,000 30,000 220 160 0 1 0 Yes
1161 Balmung อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 100 250 0 1 0 Yes
1163 Claymore อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 74,000 37,000 250 180 0 1 0 Yes
1164 Muramasa อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 100 155 0 1 0 Yes
1165 Masamune อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 100 200 0 1 0 Yes
1166 Dragon Slayer อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 130 150 0 1 0 Yes
1167 Schweizersabel อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 160 160 0 1 0 Yes
1168 Zweihander อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 220 200 0 1 0 Yes
1169 Executioner อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 220 155 0 1 0 Yes
1170 Katzbalger อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 200 175 0 1 0 Yes
1173 Muramasa อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 1 0 0 204 0 1 0 No
1174 Executioner อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 2 1 0 190 0 1 0 No
1177 Muramash อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 0 120 0 1 0 No
1183 Brave Assaulter's Katzbalger อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 0 200 0 1 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.3352 second(s). Number of queries executed: 7.