ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 41-60.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1184 Valorous Assaulter's Katzbalger อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 0 200 0 1 0 Yes
1187 Glorious Claymore อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 0 220 0 1 0 Yes
1190 Claymore อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 0 0 0 220 0 1 0 No
1203 Knife อาวุธ - มีด อาวุธ 50 25 40 17 0 1 0 Yes
1206 Cutter อาวุธ - มีด อาวุธ 1,250 625 50 30 0 1 0 Yes
1209 Main Gauche อาวุธ - มีด อาวุธ 2,400 1,200 60 43 0 1 0 Yes
1212 Dirk อาวุธ - มีด อาวุธ 8,500 4,250 50 59 0 1 0 Yes
1215 Dagger อาวุธ - มีด อาวุธ 14,000 7,000 60 73 0 1 0 Yes
1218 Stiletto อาวุธ - มีด อาวุธ 19,500 9,750 70 87 0 1 0 Yes
1221 Gladius อาวุธ - มีด อาวุธ 43,000 21,500 70 105 0 1 0 Yes
1223 Fortune Sword อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 50 90 0 1 0 Yes
1224 Swordbreaker อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 100 70 0 1 0 Yes
1225 Mailbreaker อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 100 70 0 1 0 Yes
1227 Weeder Knife อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 40 80 0 1 0 Yes
1228 Combat Knife อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 40 80 0 1 0 Yes
1229 Kitchen Knife อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 50 75 0 1 0 Yes
1230 Ice Pick อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 60 80 0 1 0 Yes
1231 Bazerald อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 50 70 0 1 0 Yes
1232 Assassin Dagger อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 60 140 0 1 0 Yes
1233 Exorciser อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 70 90 0 1 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.43081 second(s). Number of queries executed: 7.