ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 61-80.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1234 Moonlight Dagger อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 70 50 0 1 0 Yes
1235 Azoth อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 70 110 0 1 0 Yes
1236 Sucsamad อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 80 140 0 1 0 Yes
1237 Grimtooth อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 80 180 0 1 0 Yes
1238 Zeny Knife อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 120 64 0 1 0 Yes
1239 Poison Knife อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 80 64 0 1 0 Yes
1240 Princess Knife อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 40 84 0 1 0 Yes
1241 Cursed Dagger อาวุธ - มีด อาวุธ 80,000 40,000 40 55 0 1 0 Yes
1242 Dagger of Counter อาวุธ - มีด อาวุธ 120,000 60,000 55 140 0 1 0 Yes
1243 Novice Main-Gauche อาวุธ - มีด อาวุธ 1 0 0.1 45 0 1 0 No
1244 Holy Dagger อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 80 100 0 1 0 Yes
1247 Kindle Dagger อาวุธ - มีด อาวุธ 10,000 5,000 60 39 0 1 0 Yes
1248 Obsidian Dagger อาวุธ - มีด อาวุธ 10,000 5,000 60 39 0 1 0 Yes
1249 Fisherman's Dagger อาวุธ - มีด อาวุธ 10,000 5,000 60 39 0 1 0 Yes
1254 Jamadhar อาวุธ - กาต้า สองมือ 37,200 18,600 150 165 0 1 0 Yes
1256 Katar of Frozen Icicle อาวุธ - กาต้า สองมือ 45,000 22,500 120 105 0 1 0 Yes
1257 Katar of Quaking อาวุธ - กาต้า สองมือ 45,000 22,500 120 105 0 1 0 Yes
1258 Katar of Raging Blaze อาวุธ - กาต้า สองมือ 45,000 22,500 120 105 0 1 0 Yes
1259 Katar of Piercing Wind อาวุธ - กาต้า สองมือ 45,000 22,500 120 105 0 1 0 Yes
1260 Sharpened Legbone of Ghoul อาวุธ - กาต้า สองมือ 52,500 26,250 170 150 0 1 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.26399 second(s). Number of queries executed: 7.