ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 81-100.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1261 Infiltrator อาวุธ - กาต้า สองมือ 57,000 28,500 150 140 0 1 0 Yes
1262 Loki's Nail อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 120 115 0 1 0 Yes
1263 Unholy Touch อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 125 151 0 1 0 Yes
1265 Bloody Roar อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 100 120 0 1 0 Yes
1267 Infiltrator อาวุธ - กาต้า สองมือ 1 0 0 189 0 1 0 No
1269 Inverse Scale อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 150 140 0 1 0 Yes
1272 Scratcher อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 120 0 1 0 No
1273 Refined Bloody Roar อาวุธ - กาต้า สองมือ 1 0 0 148 0 1 0 No
1274 Refined Unholy Touch อาวุธ - กาต้า สองมือ 1 0 0 179 0 1 0 No
1279 Brave Carnage Katar อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 130 0 1 0 Yes
1280 Valorous Carnage Katar อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 130 0 1 0 Yes
1281 Glorious Bloody Roar อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 140 0 1 0 Yes
1282 Glorious Jamadhar อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 140 0 1 0 Yes
1283 Katar Of Speed อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 175 0 1 0 No
1286 Jamadhar อาวุธ - กาต้า สองมือ 0 0 0 200 0 1 0 No
1303 Axe อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 500 250 80 38 0 1 0 Yes
1304 Orcish Axe อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 20 10 150 75 0 1 0 Yes
1305 Cleaver อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 20 10 120 140 0 1 0 Yes
1307 Windhawk อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 18,000 9,000 150 115 0 1 0 Yes
1308 Golden Axe อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 20 10 300 170 0 1 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.25714 second(s). Number of queries executed: 7.