ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 101-120.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1310 Glorious Cleaver อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 20 10 0 130 0 1 0 Yes
1312 Orcish Axe อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 0 0 0 110 0 1 0 No
1313 Tourist Axe อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 0 0 50 77 0 1 0 No
1314 Tomahawk อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 2 1 0 200 0 1 0 No
1315 Light Epsilon อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 1 0 0 229 0 1 0 No
1353 Battle Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 5,400 2,700 150 80 0 1 0 Yes
1356 Hammer อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 15,500 7,750 200 120 0 1 0 Yes
1359 Buster อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 34,000 17,000 220 155 0 1 0 Yes
1362 Two-Handed Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 55,000 27,500 250 185 0 1 0 Yes
1363 Bloody Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 400 170 0 1 0 Yes
1364 Great Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 180 187 0 1 0 Yes
1365 Sabbath อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 230 120 0 1 0 Yes
1366 Light Epsilon อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 230 180 0 1 0 Yes
1367 Slaughter อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 250 120 0 1 0 Yes
1368 Tomahawk อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 250 165 0 1 0 Yes
1369 Guillotine อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 300 215 0 1 0 Yes
1370 Doom Slayer อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 600 10 0 1 0 Yes
1372 Light Epsilon อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 1 0 0 229 0 1 0 No
1373 Refined Bloody Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 2 1 0 205 0 1 0 No
1374 Tomahawk อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 2 1 0 200 0 1 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 1.53863 second(s). Number of queries executed: 7.