ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 121-140.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1378 Refined Great Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 1 0 0 215 0 1 0 No
1379 Valorous Insane Battle Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 0 200 0 1 0 Yes
1380 Brave Insane Battle Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 0 200 0 1 0 Yes
1382 Glorious Two-Handed Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 0 220 0 1 0 Yes
1383 Celestial Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 150 200 0 1 0 Yes
1385 Bradium Stone Hammer อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 20 10 270 210 0 1 0 Yes
1386 Doom Slayer อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 0 0 0 20 0 1 0 No
1388 Two-Handed Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 0 0 0 220 0 1 0 No
1389 Tomahawk อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 2 1 0 200 0 1 0 No
1390 Light Epsilon อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 1 0 0 229 0 1 0 No
1403 Javelin อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 150 75 70 28 0 3 0 Yes
1406 Spear อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 1,700 850 85 44 0 3 0 Yes
1409 Pike อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 3,450 1,725 100 60 0 3 0 Yes
1410 Lance อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 60,000 30,000 250 185 0 3 0 Yes
1411 Lance อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 60,000 30,000 250 185 0 3 0 Yes
1412 Lance อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 60,000 30,000 250 185 0 3 0 Yes
1413 Gungnir อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 20 10 50 120 0 3 0 Yes
1414 Gelerdria อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 20 10 70 145 0 3 0 Yes
1415 Brocca อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 20 10 85 100 0 3 0 Yes
1416 Tjungkuletti อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 20 10 100 95 0 3 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.25695 second(s). Number of queries executed: 7.