ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 141-160.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1419 Pole Axe อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 1 0 480 159 0 3 0 No
1423 Pole XO อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 20 10 0 120 0 3 0 No
1424 Refined Brocca อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 1 0 0 149 0 3 0 No
1425 Assaulter Spear อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 20 10 0 60 0 3 0 Yes
1426 Glorious Spear อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 20 10 0 130 0 3 0 Yes
1427 Spear Of Excellent อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 20 10 0 160 0 3 0 No
1430 Pike อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 0 0 0 74 0 3 0 No
1431 Pole Axe อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 1 0 480 195 0 3 0 No
1432 Pole Axe อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 1 0 480 195 0 3 0 No
1453 Guisarme อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 13,000 6,500 100 84 0 3 0 Yes
1456 Glaive อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20,000 10,000 120 104 0 3 0 Yes
1459 Partizan อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 27,000 13,500 200 124 0 3 0 Yes
1462 Trident อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 51,000 25,500 120 150 0 3 0 Yes
1465 Halberd อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 54,000 27,000 250 165 0 3 0 Yes
1466 Crescent Scythe อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 250 180 0 3 0 Yes
1467 Bill Guisarme อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 100 183 0 3 0 Yes
1468 Zephyrus อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 200 170 0 3 0 Yes
1469 Longinus's Spear อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 250 180 0 3 0 Yes
1470 Brionac อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 300 190 0 3 0 Yes
1471 Hellfire อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 350 200 0 3 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.34963 second(s). Number of queries executed: 7.