ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 161-180.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1472 Soul Staff อาวุธ - คฑา สองมือ 20 10 140 25 0 1 0 Yes
1473 Wizardry Staff อาวุธ - คฑา สองมือ 20 10 240 120 0 1 0 Yes
1474 Gae Bolg อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 200 160 0 3 0 Yes
1475 Equestrian's Spear อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 370 200 0 4 0 Yes
1477 Spectral Spear อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 200 170 0 3 0 Yes
1478 Ahlspiess อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 100 120 0 3 0 Yes
1482 Assaulter Lance อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 0 0 0 160 0 3 0 Yes
1486 Glorious Lance อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 0 220 0 3 0 Yes
1487 Lance อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 0 0 0 220 0 3 0 No
1488 Ahlspiess อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 0 135 0 3 0 Yes
1503 Club อาวุธ - กระบอง อาวุธ 120 60 70 23 0 1 0 Yes
1506 Mace อาวุธ - กระบอง อาวุธ 1,600 800 80 37 0 1 0 Yes
1516 Sword Mace อาวุธ - กระบอง อาวุธ 50,000 25,000 120 130 0 1 0 Yes
1522 Stunner อาวุธ - กระบอง อาวุธ 60,000 30,000 200 140 0 1 0 Yes
1523 Spike อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 70 85 0 1 0 Yes
1525 Long Mace อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 80 135 0 3 0 Yes
1526 Slash อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 100 145 0 1 0 Yes
1527 Quadrille อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 90 165 0 1 0 Yes
1528 Grand Cross อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 150 140 0 1 0 Yes
1529 Iron Driver อาวุธ - กระบอง อาวุธ 20 10 300 155 0 2 0 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.2267 second(s). Number of queries executed: 7.