ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ▲ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
29613 Cos Ghost Bandana อาวุธ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29402 Cos Credit 3K Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
29401 Cos Credit 1K Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
2369 Freyja Overcoat ชุดเกราะ ชุดเกราะ 0 0 50 0 12 0 0 No
29101 Event Refine Hat V.1 ชุดเกราะ ส่วนหัว 0 0 20 0 2 0 0 Yes
2634 Wedding Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2635 Wedding Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2668 Woman Glory ชุดเกราะ ประดับ 0 0 50 0 0 0 0 No
27124 Cos Whikebain Ears ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
2673 Warrior's Shining Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 0 No
2675 Lord Ring ชุดเกราะ ประดับ 0 0 1 0 0 0 0 No
2706 Arrest Handcuffs ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2708 Chinese Handicraft ชุดเกราะ ประดับ 0 0 5 0 0 0 0 No
2712 Ragnarok Limited Edition ชุดเกราะ ประดับ 0 0 30 0 0 0 0 No
2713 Certificate ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 0 0 0 No
2734 Directive ชุดเกราะ ประดับ 0 0 0 0 1 0 0 No
29403 Cos Credit 5K Hat ชุดเกราะ คอยตูมส่วนหัว 0 0 5 0 0 0 0 No
29404 Cos Master Dice ชุดเกราะ คอยตูมส่วนปาก 0 0 5 0 0 0 0 No
29612 Cos Evil Wing อาวุธ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
29611 Cos Angel Wing อาวุธ คอยตูมส่วนหัว 0 0 10 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.25963 second(s). Number of queries executed: 7.