ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย ▲ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
12014 Immaterial Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
1753 Steel Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 4 0 0.2 40 0 0 0 No
1752 Fire Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 3 0 0.2 30 0 0 0 No
1751 Silver Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 3 0 0.2 30 0 0 0 No
1764 Sharp Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 20 0 0.3 10 0 0 0 No
26001 Playserver Coin ฟื้นฟู None 100 0 0 0 0 0 0 No
12008 Fire Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
12007 Oridecon Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
1758 Stun Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 10 0 0.3 1 0 0 0 No
12006 Steel Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
12005 Iron Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
12004 Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
1765 Oridecon Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 30 0 0.3 50 0 0 0 No
1766 Arrow of Counter Evil Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 40 0 0.3 50 0 0 0 No
1767 Arrow of Shadow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 3 0 0.2 30 0 0 0 No
1768 Sleep Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 10 0 0.3 1 0 0 0 No
1754 Crystal Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 3 0 0.2 30 0 0 0 No
1755 Arrow of Wind Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 3 0 0.2 30 0 0 0 No
1756 Stone Arrow Ammo - ลูกธนู ลูกธนู/กระสุน 3 0 0.2 30 0 0 0 No
12015 Rusty Arrow Quiver ไอเทมทั่วไป None 2 0 25 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.41387 second(s). Number of queries executed: 7.