ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก ▲ พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▲ ตีบวก
1173 Muramasa อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 1 0 0 204 0 1 0 No
1174 Executioner อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 2 1 0 190 0 1 0 No
1177 Muramash อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 0 120 0 1 0 No
1183 Brave Assaulter's Katzbalger อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 0 200 0 1 0 Yes
1184 Valorous Assaulter's Katzbalger อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 0 200 0 1 0 Yes
1187 Glorious Claymore อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 0 220 0 1 0 Yes
1190 Claymore อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 0 0 0 220 0 1 0 No
1267 Infiltrator อาวุธ - กาต้า สองมือ 1 0 0 189 0 1 0 No
1272 Scratcher อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 120 0 1 0 No
1273 Refined Bloody Roar อาวุธ - กาต้า สองมือ 1 0 0 148 0 1 0 No
1274 Refined Unholy Touch อาวุธ - กาต้า สองมือ 1 0 0 179 0 1 0 No
1279 Brave Carnage Katar อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 130 0 1 0 Yes
1280 Valorous Carnage Katar อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 130 0 1 0 Yes
1281 Glorious Bloody Roar อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 140 0 1 0 Yes
1282 Glorious Jamadhar อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 140 0 1 0 Yes
1283 Katar Of Speed อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 0 175 0 1 0 No
1286 Jamadhar อาวุธ - กาต้า สองมือ 0 0 0 200 0 1 0 No
1310 Glorious Cleaver อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 20 10 0 130 0 1 0 Yes
1312 Orcish Axe อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 0 0 0 110 0 1 0 No
1314 Tomahawk อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 2 1 0 200 0 1 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.25899 second(s). Number of queries executed: 7.